فرزاد فره وشی | سایر
13962
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13962,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

  شهردار مدرسه    

تولید: ۱۳۷۵

گونه : سینمایی

گروهی از دانش آموزان یک مدرسه ی راهنمایی با کمک و همیاری مدیر و ناظم مدرسه تصمیم می گیرند در انتخابات شهردار مدرسه شرکت کنند. یکی از دانش آموزان اما به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری می شود. همکلاسی ها به این خاطر در جستجوی راهی برای شرکت دادن او در انتخابات بر می آیند.

تهیه کننده ، کارگردان و تدوین : محمّدباقر خسروی| نویسنده : احمد خداکریم| بازیگران:محمدرضا شهبانی نوری / حمید ملاعباسی/ رضا صنعتی/ شروین اتحاد/ داوود غفاری/ عزت اله رمضانی فر / محمد ورشوچی/ محمود بهرامی/ اسفندیار مهرتاش/ علی اصغر نجات/ غلامرضا صادقی/ مینو احمدی/ طاهره طایفی/ مرتضی نیکخواه/ داوود کریمی/ امیر پریچهر/ عطاءاله مرادی/ فرزاد فره وشی 

  سریال قصه‌های پدر     

تولید: ۱۳۷۹

قالب : سریال تلویزیونی

پخش: شبکه ی دو سیما

کارگردان : بهنام بهزادی | بازیگران : آتیلا حقیقی / فرزاد فره وشی / میثم رخ‌فروز و …

  نگذارید کرکس‌ها برقصند     

تولید ۱۳۸۰

قالب: ویدیویی

کارگردان : یدالله کریمی| نویسنده محّمدرضا پشنگیان| تدوین : روح الله رضایی| تصویربردار: سیدعلی موسوی

بازیگران : محمّدرضا پشنگیان / فرزاد فره وشی / و …

عنوان فیلمسالکارگردانتصویربردارتدوین‌گراصلاح رنگپخش شده درقالبتوضیحات
لبخند ماه۱۳۷۸-۱۳۷۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
ای دوست۱۳۷۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
ناجی۱۳۸۰فرزاد فره‌وشیبهرام صادقی مزیدیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
در آبی باورها۱۳۸۰فرزاد فره‌وشیسید علی موسویروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
خیابان‌های شهر ما۱۳۸۰مرتضی ارکیانفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم مستند------------------
------------------۱۳۸۰مرتضی ابراهیمیفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاه------------------
------------------۱۳۸۰مرتضی ابراهیمیفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاه------------------
نگذارید کرکس‌ها برقصند۱۳۸۰علی کریمیسیدعلی موسویروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاهبازیگران: محمدرضا پشنگیان / فرزاد فره‌وشی
نابودی مطلق۱۳۸۱فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیامیر آب‌نیکی------------------اکران خصوصیبلند داستانی------------------
فرهاد از دیروز تا همیشه۱۳۸۲فرزاد فره‌وشی------------------فرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم مستند------------------
من تنهام۱۳۸۳فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
پیر۱۳۸۳فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهتله پوئمتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
شاید وقتی دیگر۱۳۸۳رامین رحیمیفرزاد فره‌وشی------------------------------------------------------فیلم کوتاه------------------
انتخابات مجلس۱۳۸۵فرزاد فره‌وشیمحمدزمان رضاییفرزاد فره‌وشی------------------پخـــش شده در پایگاه انتخابات استان مرکزی و تهرانفیلم مستند------------------
تعزیه۱۳۸۶فرزاد فره‌وشیخسرو کیوان‌مهر - کاظم شهبازی - فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
خطای تاریخ۱۳۸۶فرزاد فره‌وشی------------------فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
آنها که دوست دارند۱۳۸۷فرزاد فره‌وشیمحمدزمان رضاییفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیجشنواره و اکران خصوصیفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
------------------۱۳۸۷حمید وطن‌پرست------------------فرزاد فره‌وشیجشنوارهفیلم کوتاه------------------
روزنه‌ی آبی۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریالتهیه‌کننده:
رها فیلم
حال ما خوب نیست۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
رقص دایره۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریالتهیه‌کننده:
رها فیلم
دغدغه های مستند سازی پوران درخشنده۱۳۹۱کیوان کیانیرضا جلالیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه ی مستند سیمافیلم مستند------------------
ائتلاف دروغین۱۳۹۲فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سهیل یوسفیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستند------------------
پرنده‌ی آبی۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
نامدار۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
مرگ نقش۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
چهار فصل۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
صعود مقاومت پذیر آقای م ر حساس۱۳۹۶کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
غلام‌حسین دولت‌آبادی و آراز بارسقیان
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم تآترتهیه‌کننده:
رها فیلم
من حسن عظیمی هستم۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
ستاره‌های حیران۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
گزارش یک صدا۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستندتهیه‌کننده:
موسسه‌ی هنرمندان پیشکسوت
اینجا کن است اینجا کن نیست۱۳۹۷علی‌رضا غفاریحمید احمدی
فرزاد فره‌وشی
سیف‌الله صمدیحمید صدخسرویجشنوارهفیلم کوتاه------------------
آقای مجری: من قناد هستم۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیمهدی افشارفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیداستانی - مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
بر پرویز و نازنین چه آمد۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
افرای زاپنی۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
حسین کشفی‌اصل
امین عزیزی
مسعود معینی
پوریا همت یار
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفیلم تآتر------------------
مثل هیچ‌کس نبود۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریالتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
مه آلود مثل یک شب مثل روزتولید ۱۳۸۹
پخش ۱۳۹۹
کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
فرشاد منظوفی‌نیا
فرزاد فره‌وشی
جلال کاشانی
یاسان پوروطن
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم تآترتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
فاستوس ۲۰۱۶تولید ۱۳۹۵
پخش ۱۳۹۹
کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
فرشاد منظوفی‌نیا
فرزاد فره‌وشی
سجاد زارع
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم تآترتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی