فرزاد فره وشی | سایر
13962
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13962,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

سایر

عنوان فیلمسالکارگردانتصویربردارتدوین‌گراصلاح رنگپخش شده درقالبتوضیحات
لبخند ماه۱۳۷۸-۱۳۷۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
ای دوست۱۳۷۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
ناجی۱۳۸۰فرزاد فره‌وشیبهرام صادقی مزیدیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
در آبی باورها۱۳۸۰فرزاد فره‌وشیسید علی موسویروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
خیابان‌های شهر ما۱۳۸۰مرتضی ارکیانفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم مستند------------------
------------------۱۳۸۰مرتضی ابراهیمیفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاه------------------
------------------۱۳۸۰مرتضی ابراهیمیفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاه------------------
نگذارید کرکس‌ها برقصند۱۳۸۰علی کریمیسیدعلی موسویروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاهبازیگران: محمدرضا پشنگیان / فرزاد فره‌وشی
نابودی مطلق۱۳۸۱فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیامیر آب‌نیکی------------------اکران خصوصیبلند داستانی------------------
فرهاد از دیروز تا همیشه۱۳۸۲فرزاد فره‌وشی------------------فرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم مستند------------------
من تنهام۱۳۸۳فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
پیر۱۳۸۳فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهتله پوئمتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
شاید وقتی دیگر۱۳۸۳رامین رحیمیفرزاد فره‌وشی------------------------------------------------------فیلم کوتاه------------------
انتخابات مجلس۱۳۸۵فرزاد فره‌وشیمحمدزمان رضاییفرزاد فره‌وشی------------------پخـــش شده در پایگاه انتخابات استان مرکزی و تهرانفیلم مستند------------------
تعزیه۱۳۸۶فرزاد فره‌وشیخسرو کیوان‌مهر - کاظم شهبازی - فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
خطای تاریخ۱۳۸۶فرزاد فره‌وشی------------------فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
آنها که دوست دارند۱۳۸۷فرزاد فره‌وشیمحمدزمان رضاییفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیجشنواره و اکران خصوصیفیلم کوتاهتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
------------------۱۳۸۷حمید وطن‌پرست------------------فرزاد فره‌وشیجشنوارهفیلم کوتاه------------------
روزنه‌ی آبی۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریالتهیه‌کننده:
رها فیلم
حال ما خوب نیست۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
رقص دایره۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریالتهیه‌کننده:
رها فیلم
دغدغه های مستند سازی پوران درخشنده۱۳۹۱کیوان کیانیرضا جلالیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه ی مستند سیمافیلم مستند------------------
ائتلاف دروغین۱۳۹۲فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سهیل یوسفیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستند------------------
پرنده‌ی آبی۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
نامدار۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
مرگ نقش۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
چهار فصل۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
صعود مقاومت پذیر آقای م ر حساس۱۳۹۶کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
غلام‌حسین دولت‌آبادی و آراز بارسقیان
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم تآترتهیه‌کننده:
رها فیلم
من حسن عظیمی هستم۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
ستاره‌های حیران۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
رها فیلم
گزارش یک صدا۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستندتهیه‌کننده:
موسسه‌ی هنرمندان پیشکسوت
اینجا کن است اینجا کن نیست۱۳۹۷علی‌رضا غفاریحمید احمدی
فرزاد فره‌وشی
سیف‌الله صمدیحمید صدخسرویجشنوارهفیلم کوتاه------------------
آقای مجری: من قناد هستم۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیمهدی افشارفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیداستانی - مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
بر پرویز و نازنین چه آمد۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستندتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
افرای زاپنی۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
حسین کشفی‌اصل
امین عزیزی
مسعود معینی
پوریا همت یار
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفیلم تآتر------------------
مثل هیچ‌کس نبود۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریالتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
مه آلود مثل یک شب مثل روزتولید ۱۳۸۹
پخش ۱۳۹۹
کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
فرشاد منظوفی‌نیا
فرزاد فره‌وشی
جلال کاشانی
یاسان پوروطن
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم تآترتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی
فاستوس ۲۰۱۶تولید ۱۳۹۵
پخش ۱۳۹۹
کارگردان تلویزیونی:
فرزاد فره‌وشی
کارگردان هنری:
فرشاد منظوفی‌نیا
فرزاد فره‌وشی
سجاد زارع
فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم تآترتهیه‌کننده:
فرزاد فره وشی